juni 21, 2024

DC Event

dcevent.nl

Incasso Eindhoven

Je kunt Incasso Eindhoven inschakelen als een klant zijn facturen niet wil betalen. Het maakt niet uit wat de reden van het niet betalen is; Incasso Eindhoven zoekt naar een oplossing waarbij je je geld zo snel mogelijk op de rekening hebt staan. Dat je het incasseren van onbetaalde facturen bij een externe partij neerlegt is vaak al een reden voor de klant om het geld zo snel mogelijk over te maken. Als hij onvoldoende middelen heeft om de rekening te betalen wordt het gesprek aangegaan. In overleg met Incasso Eindhoven is er meestal wel een oplossing te vinden.

Incasso Eindhoven gaat liefst niet naar de rechter

Alhoewel alle juridische kennis voorhanden is om betaling van een onbetaalde factuur bij de rechter af te dwingen, heeft dat niet de voorkeur van Incasso Eindhoven. Het is veel beter om het gesprek aan te gaan. Dat leidt in verreweg de meeste gevallen tot een oplossing waar alle partijen tevreden mee zijn. Het inschakelen van Incasso Eindhoven hoeft er beslist niet toe te leiden dat er een verstoorde relatie ontstaat tussen de klant en de leverancier. Het gebeurt bijna nooit dat een klant opzettelijk zijn facturen onbetaald laat liggen. Vaak is daar een goede reden voor.

Hardnekkige wanbetalers

Als een klant blijft volharden in het niet betalen van zijn facturen is het zaak om juridisch actie te ondernemen. Dat kun je als bedrijf zelf doen, maar het is verstandig om dat over te laten aan de professionals van Incasso Eindhoven. Zij weten precies hoe dergelijke zaken moeten worden aangepakt. Doordat er exact volgens alle richtlijnen wordt gewerkt beslist de rechter in vrijwel alle gevallen tot een betalingsplicht in het voordeel van de leverancier. Alleen als er een inhoudelijk of kwalitatief conflict onder de wanbetalingen ligt, kan een beslissing soms anders uitvallen.