juli 25, 2024

DC Event

dcevent.nl

Ecologisch onderzoeksbureau

BTL heeft een eigen ecologisch onderzoeksbureau. Dat wordt bemand door ervaren ecologen, die zich bezig houden op diverse werkterreinen. Het ecologisch onderzoeksbureau kan onderzoeken hoe de biodiversiteit in een gebied kan worden behouden. De ecologen brengen daartoe het gebied in kaart en komen met maatregelen om een zo optimaal mogelijke leefomgeving voor de bedreigde soorten dieren en planten te creëren. Een ander veel voorkomend onderzoeksterrein heeft te maken met de natuurwetgeving. Daar krijg je mee te maken als je ergens nieuw gaat bouwen of een pand wilt renoveren.

Voorkom boetes en schakel het ecologisch onderzoeksbureau in

Bij de renovatie van een historisch pand krijg je vrijwel altijd te maken met de wet Natuurbescherming. Het is immers niet toegestaan om oude gebouwen zo te verbouwen dat de leefomgeving van soorten worden aangetast. Om erachter te komen of daar bij jouw renovatieproject sprake van is schakel je het ecologisch onderzoeksbureau in. Zij onderzoeken het pand en bekijken of er nestplaatsen zijn voor beschermde diersoorten. Als dat het geval is zal het ecologisch onderzoeksbureau met plannen komen om het gebouw te renoveren maar tegelijk die diersoorten in stand te houden. Als die plannen niet worden opgevolgd, is de kans groot dat je een boete krijgt.

Nieuwe onderkomens voor vleermuizen

Een bekend fenomeen bij renovatieprojecten is de huisvesting van vleermuizen. Als in het pand dat je wilt verbouwen een grote kolonie vleermuizen woont, moet je daar rekening mee houden. Onder leiding van het ecologisch onderzoeksbureau zal een oplossing worden bedacht voor de huisvesting van deze diertjes. Dat kan in een pand in de buurt zijn, maar ook in vleermuiskasten aan de muur van het pand. Je moet dan ruim voor de renovatie de vleermuiskasten ophangen en de vleermuizen daar naartoe lokken. Pas dan mag je beginnen met het renoveren van het pand.