juni 19, 2024

DC Event

dcevent.nl

Wat is lineaire aandrijving?

lineaire aandrijvingen

Een lineaire inductiemotor of wel lineaire aandrijvingen is net zoals een elektromotor gebaseerd op een magnetisch veld. Maar in plaats van dat deze motor een roterende beweging maakt zoals bij een elektromotor, maakt deze inductiemotor gebruik van een meer lineaire beweging voor het opwekken van energie. Een lineaire inductiemotor kan in theorie oneindig lang zijn en dus zo lang zijn als nodig is.

lineaire aandrijvingen

Hoe werkt een lineaire inductiemotor?

Deze motor bestaat in theorie uit oneindige elektromagneten. Het voorwerp dat meestal gebruikt wordt om aan te drijven is bijna altijd gemaakt van aluminium of koper. De oneindige elektromagneten zijn constant bezig met een lineaire golf te creëren, dit zorgt voor een wervelstorm in het aan te drijven voorwerp. Deze wervelstof zorgt voor een tegengesteld veld. De beweging van de vin zorgt voor het opwekken van de energie.

Een andere soort inductiemotor

Een andere soort inductiemotor is de LSM (lineaire synchrone motor), deze motor werkt bijna hetzelfde als de lineaire inductiemotor. De Lineaire Synchrone Motor heeft echter een aantal magneten met een vaste polariteit. Door deze magneten aan te sturen op precies het goede moment, zorg je ervoor dat ze op het moment van polariteit wisselen. Door te wisselen van polariteit wordt het voortuig door een magnetische golf gevoed met energie.