juli 25, 2024

DC Event

dcevent.nl

Wat is een observator WHOA?

observator whoa

Een observator WHOA, misschien heb je er weleens van gehoord of het is een begrip dat jou nog niet zoveel zegt. Geen probleem, want in dit artikel leg ik je uit wat een observator WHOA eigenlijk is en welke taken hij uitvoert. 

Wat is een observator WHOA?

Als je het hebt over een observator WHOA is het wel interessant om te weten waar zo’n persoon zich eigenlijk mee bezig houdt. De taak van deze observator is het houden van toezicht op de totstandkoming van een onderhands akkoord die de schuldenaar heeft voorbereid in een WHOA procedure. Belangrijk is dat de observator geen partij kiest, maar de belangen bewaakt van de gezamenlijke schuldeisers. Hij houdt niet alleen het tot stand komen van het akkoord in de gaten, maar hij zal dit akkoord ook beoordelen en zijn bevindingen melden aan de rechter. Het is echter niet de taak van de WHOA observator om een akkoord voor te stellen.

observator whoa

Eisen waar de observator WHOA aan moet voldoen

De observator kan niet zijn werk doen zonder aan een aantal eisen te voldoen. De observator WHOA moet namelijk zijn taken uitvoeren om een doeltreffende manier, maar dit niet alleen. Hij moet namelijk ook onpartijdig zijn en moet zijn taken onafhankelijk uitvoeren. Hij mag dus geen voorkeuren geven en moet volledig door een objectieve bril kijken.