juli 25, 2024

DC Event

dcevent.nl

Ambities voor het teamleiderschap? Werk eerst aan persoonlijk leiderschap

leerdoelen persoonlijk leiderschap

Het aansturen van jezelf en het feilloos onderkennen van je eigen zwakke en sterke punten. Weten waar twijfels of angsten vandaan komen en hoe je hier iets goeds uit kunt halen. Het kunnen overtuigen van andere mensen van je gedachtegoed, terwijl je niet te eigenwijs bent om andere meningen op z’n minst heel serieus te nemen. Dit zijn allemaal leerdoelen voor persoonlijk leiderschap. Juist als je van plan bent teamleider te worden is dit persoonlijk leiderschap zo belangrijk. In welk werkveld je ook actief bent, als je leidinggevende bent komt er altijd een hoop op je af. Bovendien sta je sneller in de spotlights en verwachten mensen meer van jou dan van een gemiddelde werknemer.

leerdoelen persoonlijk leiderschap

Ga bedachtzaam en bescheiden te werk

Een sterk persoonlijk leiderschap leidt tot een dusdanig goed zelfbewustzijn dat je ten eerste uitstekend voor jezelf kunt zorgen. En, zoals bekend, wie goed voor zichzelf heeft gezorgd, die kan vervolgens ook uitstekend aan de slag met anderen. Allemaal leuk en aardig, feit is wel dat persoonlijk leiderschap uiteindelijk op subtiele wijze tot een bepaald niveau moet worden gebracht, maar zeker niet (ver) eroverheen. Want ja, dat laatste ligt daadwerkelijk op de loer. Bekende valkuil is dat mensen op een gegeven moment te veel zelfvertrouwen lijken te hebben. Niet dat ze daardoor geen goede ideeën meer kunnen hebben, maar het ontbreekt ze dan aan het open staat voor meningen van anderen. Verder moet je ervoor waken dat je denkt op alles invloed te kunnen hebben.