juni 19, 2024

DC Event

dcevent.nl

Toezicht om een brand te voorkomen

brandwacht

Een brandwacht, je zult hier misschien nog nooit van gehoord hebben of er juist wel zelf al eens een keer een hebben ingehuurd. Een brandwacht is een gespecialiseerd iemand die toezicht komt houden in situaties waar er een (hoog) brandrisico is. Vaak is dit ook voorgeschreven door de wet, wanneer men dan geen brandwacht ter plaatse heeft is men in overtreding. Je kunt denken aan bouwplaatsen, scheepswerven of bijvoorbeeld bij een club die een vuurwerkshow gaat geven. Het is belangrijk dat op dit soort momenten er iemand aanwezig is die beschikt over de nodige kennis over hoe het beste een brand te voorkomen en wat te doen als er toch een brand zou uitbreken. 

brandwacht

Diverse scenario’s die een brandwacht vereisen

Zoals gezegd kan een brandwacht nodig zijn op verschillende momenten. Dit hoeft niet enkel voor een dag te zijn bijvoorbeeld. Een brandwacht kan ook ingezet worden wanneer de brandinstallatie bij een bedrijf tijdelijk buiten werking is. Het is dan de taak aan de brandwacht op een eventuele brand op te merken en hierop adequaat te handelen. Heb jij dus een evenement of project waarbij een brandwacht vereist is? Ga dan niet in overtreding en investeer in een brandwacht, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de veiligheid van anderen die aanwezig zijn. Je bespaart het beste nooit op veiligheid.