juli 25, 2024

DC Event

dcevent.nl

Waar moet je aan denken bij brandpreventie?

Een brand waar dan ook kan veel schade aanrichten. Dat wil je natuurlijk het liefst voorkomen. Brandpreventie zorgt ervoor dat een klein vuurtje snel in de kiem gesmoord wordt zodat de schade zoveel mogelijk beperkt kan worden. Want zelfs wanneer de brandweer op tijd te plekke is, kan een kleine brand nog veel schade aanrichten. Daarom is het van belang dat je jouw huis, kantoor of schuur zo veilig mogelijk inricht en stilstaat bij de risico’s die een brand met zich mee kunnen brengen. Brandpreventie is er daarom om branden te voorkomen en om ervoor te zorgen dat je een brand zoveel mogelijk kunt beperken wanneer deze wel uitbreekt. Maar wat valt er dan allemaal onder brandpreventie?

Brandblussers schade en effectiviteit

Eén van de belangrijkste brandpreventiemaatregelen is de brandblusser. Niet elke brandblusser is even effectief. Hoe effectief een brandblusser is hangt vooral af van de bluscapaciteit van een brandblusser. Dit verschil zit hem ook vooral in het type brandblusser, heb namelijk schuimblussers en poederblussers. Poederblussers heeft een groot blusvermogen maar richt ook veel schade aan nadien. Met een schuimblusser heb je hier juist geen last van, deze richt geen tot weinig schade aan maar heeft vaak wel een kleiner blusvermogen. Het is belangrijk daarom goed na te denken over welke brandblusser je aanschaft. Een brandblusser kan een brand dus snel tegen gaan, maar om een brand te detecteren heb je wel melders nodig, om ervoor te zorgen dat je er optijd bij kunt zijn. 

Rookmelder systemen en plaatsing

Voor een goede brandpreventie is het essentieel dat je gebruikt maakt van meerdere brand en rookmelders. Met deze melders kun je op tijd een brand detecteren. Zorg er ook voor dat je de rookmelders eens in de zoveel tijd test, werken ze niet meer? Schakel dan de groot brandwachten in. Zorg er tevens bij rookmelders voor dat je ze met elkaar kunt verbinden, wanneer er dan één af gaat, gaan de andere ook. Plaats rookmelders door het hele huis of door het hele bedrijfspand, zo creëer je de meeste zekerheid. Ook vluchtmaskers kunnen in combinatie met verschillende melders gebruikt worden, zodat wanneer er brand uitbreekt iedereen veilig weg kan.